Rijswijk Sport Nieuws

Goed Voorbeeld | Sponsoring voor Sportclubs

12 juni 2024

Wij vinden sportverenigingen fantastisch!

Sport en sportorganisaties spelen een essentiële rol in onze maatschappij. Via sport worden persoonlijkheden ontwikkeld, ontstaan relaties voor het leven en wordt samenwerken geleerd. SponsorVisie wil sportorganisaties helpen hun belangrijke rol te behouden en te vergroten.

SponsorVisie helpt sportorganisaties bij de drie uitdagingen die sportorganisaties hebben: gebrek aan vrijwilligers, specifieke kennis en inkomsten. Met een verfrissende visie, slimme gestandaardiseerde oplossingen en structurele begeleiding op afstand door SponsorVisie behalen sportorganisaties en hun sponsors meer resultaat met minder moeite.

Voor (sport) verenigingen
SponsorVisie wil sportorganisaties helpen hun belangrijke rol te behouden en te vergroten. We zorgen ervoor dat vrijwilligers het wiel niet hoeven uit te vinden en tijd besparen door hen werk uit handen te nemen en processen te automatiseren.

Zie meer: https://sponsorvisie.nl 

 

Secretariaat:
p/a Julianastraat 52
2282 RP RIJSWIJK

info@sportraadrijswijk.nl

Banknr: NL14INGB0008973432
KvK: 73959189

Privacyverklaring
© 2024 Sportraad Rijswijk - realisatie Knijnenburg Producties