Sportraad Rijswijk
De Rijswijkse Sportraad maakt zich hard voor sport en bewegen in de gemeente Rijswijk. Dit gebeurt door sportverenigingen de simpele vraag te stellen: “wat hebben jullie nodig” want, in de verenigingen zit een ongekende kracht, met betrokkenheid, creativiteit en deskundigheid.
Sportverenigingen
Ledenraad
De sportraad Rijswijk wordt op het moment vertegenwoordigd door 7 actieve leden. Op deze manier wordt de kwaliteit van de sport in Rijswijk gewaarborgd. Te samen met de Gemeente Rijswijk wordt er samengewerkt om de nieuwe sportnota, met de vijfjaarlijkse visie op sport en bewegen, te realiseren.
De leden
Previous
Next

21 september, het tweede Sportcongres van Rijswijk

Vandaag zijn de uitnodigingen verstuurt, richting de sportverenigingen, B&W en de raadsleden. Op maandag 21 September as om 19:30 start de inloop van het tweede Sportcongres georganiseerd door de Sportraad Rijswijk. Dit jaar ontmoeten we ons op de prachtige locatie van “Bijna Thuis”.
We gaan het hebben over onze vitale sportverenigingen, ook na Corona. De gemeente Rijswijk rapporteert over haar bevindingen en de ontwikkelingen rondom “Ruimte voor de Sport” en tot slot staan we samen met GGD stil bij de ontwikkeling naar Rookvrije Sportlocaties…

Inschrijven via de uitnodiging die de besturen zullen (hebben) ontvangen, want ivm de beperkingen hebben we gerichte aanmeldingen nodig. Dus reageer snel want vol is vol. Dus tot ziens op 21 september bij het tweede Sportcongres van Rijswijk.