Sportraad Rijswijk
De Rijswijkse Sportraad maakt zich hard voor sport en bewegen in de gemeente Rijswijk. Dit gebeurt door sportverenigingen de simpele vraag te stellen: “wat hebben jullie nodig” want, in de verenigingen zit een ongekende kracht, met betrokkenheid, creativiteit en deskundigheid.
Sportverenigingen
Ledenraad
De sportraad Rijswijk wordt op het moment vertegenwoordigd door 7 actieve leden. Op deze manier wordt de kwaliteit van de sport in Rijswijk gewaarborgd. Te samen met de Gemeente Rijswijk wordt er samengewerkt om de nieuwe sportnota, met de vijfjaarlijkse visie op sport en bewegen, te realiseren.
De leden
Previous
Next

Eerste Sportcongres Sportraad Rijswijk is een feit!

Sportend Rijswijkin gesprek opSportcongres

Woensdag 16 oktober was sportend Rijswijk bijeen tijdens het eerste Sportcongres Rijswijk, georganiseerd door de Sportraad Rijswijk.De vertegenwoordigers van de Rijswijkse sportverenigingen spraken daar met elkaar over onder meer de vitaliteit van de sportverenigingen en over het gebruik van de sportruimtesin Rijswijk.De avond werd goed bezocht.

Het Sportcongres Rijswijk is een initiatief van de Sportraad Rijswijk. Zij hadden bestuursleden van de Rijswijkse sportverenigingen en vertegenwoordigers van de gemeente, waaronder wethouder Sport Björn Lugthart, uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over de vitaliteit van de sportverenigingen en over het gebruik van de sportaccommodaties in Rijswijk. 

 De Sportraad Rijswijk en de gemeente Rijswijk spraken de afgelopen maanden met de Rijswijkse sportverenigingen over de toekomstige ontwikkelingen binnen de sport in het algemeen en binnen de sportverenigingen en wat dit onder meer betekent voor de sportaccommodaties. Ook is een onderzoek uitgevoerd naar de vitaliteit van de sportverenigingen. Tijdens het congres werden hun bevindingen gedeeld en besproken met de aanwezigen. Onder meer kwam naar voren dat sportverenigingen behoefte hebben aan meer accommodaties en meer ondersteuning. Zij weten bijvoorbeeld niet altijd waar ze informatie of ondersteuning kunnen halen en wat er mogelijk is aan bijvoorbeeld subsidies, Ook is er behoefte aan het werven van meer jeugd. Reden te weer waarvoor de Sportraad ook het initiatief heeft genomen om met de verenigingen een Jeugd-Sportraad te beginnen, die gevraagd en vooral ook ongevraagd de Sportraad Rijswijk advies kan geven. Ook geven de verenigingen aan dat er behoefte is aan meer onderlinge samenwerking.  Het congres werd afgesloten door Mandy Hessing, diëtiste, die samen met Team-Fit de bestuurders voorzag van inspirerende tips voor de gezonde sportkantine die in 2021 gerealiseerd zal moeten zijn.

Afscheid van Gerard (Ted) Wetzels als Secretaris.

Bas Contant, voorzitter van de Sportraad Rijswijk, kijkt terug op een geslaagde avond. “Ik ben heel blij met de grote opkomst en de betrokkenheid van al die vrijwilligers die zich elke dag weer inzetten voor de Rijswijkse sport.” De avond werd afgesloten met een bijzonder moment. Bestuurslid Gerard Wetzels heeft besloten na 5 jaar afscheid te nemen als lid van de Sportraad. “Het zijn vrijwilligers als Gerard , die zelf al tientallen jaren als sportbestuurder actief is waar we in Rijswijk enorm trots op mogen zijn”, besloot Contant.

Wethouder Sport Björn Lugthart , eveneens aanwezig op het congres, onderstreept het belang van een goed sportklimaat in Rijswijk. “Mijn ambitie is om van Rijswijk een gezondere en sportieve stad te maken. De sportverenigingen spelen hierin een belangrijke rol. Daarom hebben we goede sportvoorzieningen nodig en sportaccommodaties die passen bij de toekomst van Rijswijk. Zo dragen we samen bij aan een fitter, gezonder en vitaler Rijswijk.”

De opbrengst van de avond wordt meegenomen in de uitvoeringsagenda Sport en gezondheid en in de agenda van de Sportraad Rijswijk.

 De sportraad Rijswijk, kunt u ook vinden op facebook Sportraad Rijswijk.