Sportraad Rijswijk
De Rijswijkse Sportraad maakt zich hard voor sport en bewegen in de gemeente Rijswijk. Dit gebeurt door sportverenigingen de simpele vraag te stellen: “wat hebben jullie nodig” want, in de verenigingen zit een ongekende kracht, met betrokkenheid, creativiteit en deskundigheid.
Sportverenigingen
Ledenraad
De sportraad Rijswijk wordt op het moment vertegenwoordigd door 7 actieve leden. Op deze manier wordt de kwaliteit van de sport in Rijswijk gewaarborgd. Te samen met de Gemeente Rijswijk wordt er samengewerkt om de nieuwe sportnota, met de vijfjaarlijkse visie op sport en bewegen, te realiseren.
De leden
Previous
Next

Nieuwe datum 3de Sportcongres 30 november

Vol trots kondigden we ons 3de sportcongres aan. Om met elkaar het gesprek aan te gaan over onze gezamenlijke liefde namelijk onze sport, onze sportverenigingen en onze sporters. Alleen dan is het wel van belang dat we met genoeg bij elkaar komen. Of de timing is niet goed geweest, of de onderwerpen sluiten op dit moment onvoldoende aan of het is gewoon onwijs druk bij jullie maar het aantal inschrijvingen op dit moment is niet voldoende om een representatief debat met elkaar aan te gaan. Ook brengen wat ons betreft de huidige ontwikkelingen rondom COVID-19 ons een aantal onzekerheden.

Hierdoor menen we dat het verstandig is om het congres op een later moment te plannen. En de komende weken jullie op te zoeken en te vragen of we de agenda moeten bijstellen en/of aanvullen. En dan hopelijk elkaar in grote getallen te zien op maandag de 30ste november, dezelfde plaats dezelfde tijd.