Sportraad Rijswijk
De Rijswijkse Sportraad maakt zich hard voor sport en bewegen in de gemeente Rijswijk. Dit gebeurt door sportverenigingen de simpele vraag te stellen: “wat hebben jullie nodig” want, in de verenigingen zit een ongekende kracht, met betrokkenheid, creativiteit en deskundigheid.
Sportverenigingen
Ledenraad
De sportraad Rijswijk wordt op het moment vertegenwoordigd door 7 actieve leden. Op deze manier wordt de kwaliteit van de sport in Rijswijk gewaarborgd. Te samen met de Gemeente Rijswijk wordt er samengewerkt om de nieuwe sportnota, met de vijfjaarlijkse visie op sport en bewegen, te realiseren.
De leden
Previous
Next

Datum sport en bewegend debat bekend!

De afgelopen weken heeft de Sportraad Rijswijk het Sport en Bewegen Manifest opgesteld ten behoeve van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen.. Gebaseerd op de Sportnota Sport en Bewegen 2017-2030, stellen we de partijen vragen over hoe zij denken over het sport en beweegklimaat in Rijswijk.

Op welke wijze denken zij bij te dragen in het volgende collegeakkoord aan Sport en Bewegen in Rijswijk, zodat in 2030 elke Rijswijkse burger zelfstandig of in groeps of verenigingsverband kunnen Sporten en Bewegen. We gaan graag in gesprek met de politieke partijen over hun standpunten, vragen en verschillen van inzicht. Deze maanden is het moment om van elkaar te weten te komen wat in de komende collegeperiode speerpunten zullen zijn.

Link naar manifest: https://www.sportraadrijswijk.nl/wp-content/uploads/2021/11/Sport-en-Bewegen-manifest-2021-1.pdf

Datum: 16 februari 2022