Rijswijk Sport Nieuws

Sportcafe Rijswijk Succes

19 januari 2023

Eerste sportcafé Sportraad Rijswijk

Het eerste sportcafé op 18 januari in De Altis van de Sportraad van Rijswijk was een groot succes. Ruim 50 vertegenwoordigers vanuit verschillende sport- en beweeg organisaties in Rijswijk waren aanwezig voor een gezellige en nuttige (netwerk) bijeenkomst. Het werd voor iedereen een (hernieuwde) kennismaking met de sportraad en met elkaar.

De nieuwe voorzitter, Martine Koopman sprak over de doel en de thema’s van de sportraad (#inclusieve sport, #positieve sport, #vitale sport en #leven lang bewegen), die samen met de sport in Rijswijk de komende jaren verder worden uitgewerkt. En ze sprak over wat de hernieuwde website van Sportraad Rijswijk biedt voor sporters en verenigingen (opleiding, workshops, e-learnings, relevante websites, ondersteunende filmpjes, checks en campagnes). Wil je weten wat de website allemaal te bieden heeft? Kijk dan dit filmpje.

Iedereen in Rijswijk kan sporten en bewegen! Wist u dat Rijswijk momenteel 99 sport- en beweegaanbieders heeft die 172 sport- en beweeg mogelijkheden bieden? De Sportraad geeft je daar inzicht in via Sport In Rijswijk. Heeft u een sport- of beweeginitiatief en wilt u zich ook aanmelden? U bent van harte welkom via aanmelden.

Wethouder Sport Larissa Bentvelzen deed onder meer een oproep aan sportverenigingen, die in problemen komen door hoge energiekosten, om contact op te nemen met de gemeente om samen naar oplossingen te kijken.

Verenigingsondersteuner Rijswijk, Dicky Palyama, gaf uitleg over wat de verenigingsondersteuner de verenigingen in Rijswijk te bieden heeft (zonder kosten voor de vereniging!) zoals ondersteuning bij werving van en communicatie naar nieuwe leden, ondersteuning van bestuurders via bijvoorbeeld ClubKaderCoach (filmpje).

Tot slot deed de Jeugdsportraad een oproep aan jeugdige bestuurders om samen de stem van jeugdige en jonge sporters duidelijker te laten klinken.

Hierna was er nog voldoende tijd om nader kennis te maken, zowel onderling als met de sportraad en de wethouder. Er zijn mooie nieuwe relaties, initiatieven en ideeën ontstaan. En vooral… we hebben elkaar beter leren kennen. Kortom een geslaagde avond. Het komend jaar is de Sportraad van plan vaker thema gerichte Sportcafés te organiseren.

#inclusievesport #positievesport #vitalesport #levenlangbewegen

 

Video door René Marquard en Wijnand Krabman van InRijswijk.

Volg ons op facebook

 

Secretariaat:
p/a Mgr. Bekkerslaan 245
2286 CJ RIJSWIJK

info@sportraadrijswijk.nl

Banknr: NL14INGB0008973432
KvK: 73959189

Privacyverklaring
© 2023 Sportraad Rijswijk - realisatie Knijnenburg Producties