Missie en visie

Wie zijn we en waar staan we voor.

 

Missie

Iedereen in Rijswijk kan sporten en bewegen

Visie

De Sportraad heeft als doel voor en door inwoners van Rijswijk sport en bewegen te bevorderen door op te komen voor de belangen van sporters, sportverenigingen en andere sport en beweeg initiatieven, het stimuleren van kennisoverdracht en het geven van (on)gevraagd advies op gebied van sport en bewegen.

Kernwaarden

Signaleren, Verbinden, Stimuleren, Informeren, Adviseren

Thema's

Inclusieve Sport - Iedereen doet ertoe, hoort erbij, kan zichzelf zijn en draagt bij dankzij verschillen.
Iedereen beleeft plezier aan sporten en bewegen; ongehinderd door leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etnische achtergrond, seksuele voorkeur of sociale positie.

Positieve Sport - Een veilig en vertrouwd sport klimaat waarbinnen iedereen positief bijdraagt. 
Sporten en bewegen moet leuk, eerlijk en zorgeloos zijn. Aanbieders en begeleiders vinden het welzijn van de sporter belangrijker dan het winnen. Ouders, verzorgers en supporters (langs de lijn) dragen positief bij.

Vitale Sport - In staat zijn, op eigen kracht en/of met hulp, te sporten en bewegen (dit te bieden).
Sport en bewegen is toekomstbestendig, voor iedereen toegankelijk en bereikbaar. Dat betekent een gezonde financiële huishouding, goed werkende en duurzame sportinfrastructuur, sportbegeleiding en kader.

Leven Lang Bewegen - In elke levensfase kan iedereen op eigen niveau en intentie bewegen.
Iedereen is lang verbonden en betrokken bij sport en bewegen. Een centrale plek waar mensen elkaar graag treffen in een geborgen omgeving en sport kunnen beleven op een wijze die aansluit bij de behoefte.

Sportinitiatieven (Doelgroepen)

Verenigingen - Organisaties die in verenigingsverband sport en bewegen accommoderen.
Sportverbanden waarin sporters lid zijn en via Algemeen Leden Vergadering (mede) eigenaarschap hebben.

Initiatieven - Eenmalige sport en beweeg events.
Sport- en beweeg events voor een (bepaalde) doelgroep en op een bepaald moment.

Professionals - Technisch kader (vrijwillig en commercieel) in sport en bewegen.
Sport (technisch) kader binnen een vereniging en/of op individuele basis die sport en bewegen als doel aanbieden.

Individuen - Personen die individueel sporten en bewegen buiten een (georganiseerd) verband.

Sportganisaties (Peers)

Gemeente - Beleid en Uitvoering
Wethouder/ College, Gemeente Raad, Ambtenaren, VSG, Kernteam

Beheer - Beheer en Onderhoud
Accommodaties, kantines, clubhuizen en sportstichtingen

NOC*NSF - Bundeling van georganiseerde sport (bonden)

Organisaties - Organisaties met als doel sport en bewegen

Ambities 2022-2025

 • We brengen de doelgroep (sportverenigingen en -initiatieven) en peers (gemeente en beheer) in kaart;
 • Elk sportraad lid heeft (in duo) eigenaarschap over een thema en werkt dit verder uit;
 • We ontwikkelen een sport- en beweegplatform met een landingspagina voor elk thema;
 • We vormen een netwerk met doelgroep en peers;
 • We laden de thema’s samen met de doelgroep;
 • We organiseren events, platform, nieuwsbrieven, persoonlijke contacten en ondersteuning;
 • We verbinden visie, thema’s, doelgroep en peers zodat deze elkaar weten te vinden en versterken.

Ambities 2025-2030

 • We behandelen de voortgang op de thema’s en verbinden (versterken) deze met elkaar;
 • We breiden het netwerk doelgroep uit met professionals en individuen;
 • We breiden het netwerk peers uit met NOC*NSF en (sport) organisaties;
 • Thema’s staan ten dienste van het doel: sport en bewegen; doelgroepen en peers dragen (direct) bij.
Secretariaat:
p/a Mgr. Bekkerslaan 245
2286 CJ RIJSWIJK

info@sportraadrijswijk.nl

Banknr: NL14INGB0008973432
KvK: 73959189

Privacyverklaring
© 2023 Sportraad Rijswijk - realisatie Knijnenburg Producties