Vitale Sport

In staat zijn, op eigen kracht en/of met hulp, te sporten en te bewegen (dit te bieden).
Sport en bewegen is toekomstbestendig, voor iedereen toegankelijk en bereikbaar. Dat betekent een gezonde financiële huishouding, goed werkende en duurzame sportinfrastructuur, sportbegeleiding en kader.

Vrijwilligers werving     Campagne         Trainers begeleiding     Clubkadercoach

Opleiding - (bij)scholing - workshops

Secretariaat:
p/a Julianastraat 52
2282 RP RIJSWIJK

info@sportraadrijswijk.nl

Banknr: NL14INGB0008973432
KvK: 73959189

Privacyverklaring
© 2024 Sportraad Rijswijk - realisatie Knijnenburg Producties