Positieve Sport

Een veilig en vertrouwd sportklimaat waarbinnen iedereen positief bijdraagt.
Sporten en bewegen moet leuk, eerlijk en zorgeloos zijn. Aanbiederes en begeleiders vinden het welzijn van de sporter belangrijker dan het winnen. Ouders, verzorgers en supporters (langs de lijn) dragen positief bij.

Optimaliseer positieve sportklimaat High 5! (stappenplan)         Grensoverschrijdend gedrag? Doe een melding

Opleiding - (bij)scholing - workshops

Secretariaat:
p/a Mgr. Bekkerslaan 245
2286 CJ RIJSWIJK

info@sportraadrijswijk.nl

Banknr: NL14INGB0008973432
KvK: 73959189

Privacyverklaring
© 2023 Sportraad Rijswijk - realisatie Knijnenburg Producties