Rijswijk Sport Nieuws

Even voorstellen Simon ... Coördinator Sport en Preventie

26 februari 2024

Mijn naam is Simon Engbers.

Sinds mei vorig jaar ben ik werkzaam als coördinator Sport en Preventie voor de gemeente Rijswijk. Ik woon zelf het grootste gedeelte van mijn leven in Delft, en ben daardoor redelijk bekend met Rijswijk. In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met sport, ik heb vroeger gezeild en geschaatst, en ben tegenwoordig vooral aan het hockeyen. Dit doe ik in Delft bij Hudito. Daarnaast stap ik met mooi weer graag op de racefiets, en ben ik in de zomer en winter in de bergen te vinden. Voordat ik coördinator Sport en Preventie werd was ik al een halfjaar werkzaam bij de afdeling Sport van de gemeente. Ik hield me daarbij vooral bezig met het nieuwe MFA op sportpark Elsenburg.
Sinds mijn aanstelling als coördinator Sport en Preventie ben ik bezig geweest met het herijken van het Sportakkoord en daarnaast met de Brede SPUK. De Brede SPUK is een naam voor een akkoord waarbij gemeente en partners meer integraal met elkaar gaan samenwerken, zodat alle burgers gezonder en prettiger kunnen leven. Dit houdt bijvoorbeeld in dat als de huisarts herkent dat iemand eenzaam is, dat de persoon in kwestie dan wordt doorgestuurd naar de beweegmakelaar, die deze persoon vervolgens kan verbinden met een club, groep, of vereniging, om op die manier een deel van zijn/haar/hen problemen op te lossen. 
Een onderdeel van de Brede SPUK is ook de herijking van het Sportakkoord. Het sportakkoord bestaat uit een aantal thema’s waarbinnen we het sporten in Rijswijk willen verbeteren. Dit zijn:
•    Iedereen kan meedoen/inclusie
•    Bewegen in de buitenruimte
•    Positieve sportcultuur/sociaal veilige sport
•    Fundament op orde/vitale sportaanbieders
•    Van jongs af aan in beweging/vaardig in beweging
•    Meer zichtbare betekenis geven aan sport
Iedereen kan meedoen houdt in dat we proberen om via dit Sportakkoord de kwetsbare groepen en jongeren (weer) aan het sporten te krijgen. We zijn o.a. bezig met de vraag waarom jongeren afhaken, en zullen dat in een later stadium proberen samen met verenigingen op te lossen. Voor kwetsbare groepen proberen we dit via de inzet van de beweegmakelaar te verbeteren. 

Bij bewegen in de buitenruimte zijn we bijvoorbeeld bezig om sport en beweegmomenten aan te bieden op de verschillende trapveldjes.
Zo zijn we eigenlijk via deze punten, samen met verschillende partners en sportverenigingen/-clubs, begonnen om in Rijswijk de volgende stap te zetten om uiteindelijk in 2040 een gezonde generatie te hebben.
Dit hoeft niet altijd vanuit de gemeente te komen, liever niet zelfs. Dat wil zeggen dat als een vereniging, sportaanbieder, of een persoon een goed idee heeft dat binnen een van bovenstaande thema’s past, deze ook naar de gemeente kan stappen om hier budget voor aan te vragen. Dus kom vooral met al je goede ideeën!

Hopelijk kunnen we met zijn allen in de komende jaren iets moois neerzetten. Bij vragen, ideeën, of om iets anders te melden wat met sport te maken heeft, kan je mij altijd bereiken via de mail, sengbers@rijswijk.nl.

Secretariaat:
p/a Julianastraat 52
2282 RP RIJSWIJK

info@sportraadrijswijk.nl

Banknr: NL14INGB0008973432
KvK: 73959189

Privacyverklaring
© 2024 Sportraad Rijswijk - realisatie Knijnenburg Producties