Rijswijk Sport Nieuws

Lokale Samenwerking | Fundament Onder Sportakkoord

14 december 2022

Vier partijen uit de sportsector hebben op 14 december het Hoofdlijnen Sportakkoord II ondertekend. Hierin zijn de ambities en kaders vastgelegd die de komende periode leidraad zijn voor het opstellen van een concreet vervolg op het huidige Sportakkoord. Lokale samenwerking is ook nu al een centraal thema. Gemeenten, sportverenigingen en ondernemers in de sport en maatschappelijke partners kunnen samen veel meer bereiken en ook sneller resultaten boeken.

nocnsf.nl/nieuws

#inclusievesport #positievesport #vitalesport #levenlangbewegen

 
Secretariaat:
p/a Julianastraat 52
2282 RP RIJSWIJK

info@sportraadrijswijk.nl

Banknr: NL14INGB0008973432
KvK: 73959189

Privacyverklaring
© 2024 Sportraad Rijswijk - realisatie Knijnenburg Producties