Rijswijk Sport Nieuws

Sport in de Verkiezingsprogramma’s 2023

9 november 2023

Wat staat er over sport, bewegen en gezonde leefstijl in de programma’s van de 26 politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023? We zien nieuwkomers met plannen als: iedereen tot 18 jaar gratis sporten en een nationaal programma sport en bewegen. In het algemeen zien we meer inhoudelijke aandacht voor de toegang tot sport en schoolzwemmen. Ook zijn er partijen die sport niet noemen in hun verkiezingsprogramma.

De voor velen belangrijkste bijzaak in het leven – namelijk sport en bewegen – wordt met de grote maatschappelijke opgaven voor Nederland en de conflicten in de wereld nog wat meer naar de achtergrond verdreven. Het grootste binnenlandse thema van links tot rechts voor deze verkiezing is bestaanszekerheid. De kiezer wil met alle gestegen kosten financieel overeind kunnen blijven, wil in een geschikt en betaalbaar huis wonen en wil met alle druk zijn (fysieke en mentale) gezondheid behouden.

Vanuit de Politieke Barometer van Ipsos beschrijft NRC (betaalmuur) de belangrijkste verkiezingsthema’s. Daar bungelt welzijn en sport in de onderste regionen. Van de 1.013 stemgerechtigde geënquêteerden vindt 1,6% het een prioritair thema. De uitdaging voor de sportsector is dan ook om de juiste toon aan te slaan om relevant te zijn. Uit een onderzoek van Kantar in opdracht van NOC*NSF komt een ander beeld naar voren. Daarin zegt 69% van de ondervraagden meer investeren in sport en bewegen (heel) belangrijk te vinden. Kanttekening: het betreft 3.299 respondenten in de leeftijd van 5 tot en met 80 jaar die deze vragen hebben beantwoord in een online onderzoek naar sportgedrag, dus niet echt vergelijkbaar met de context van de politieke steekproef onder stemgerechtigden van Ipsos.

Overzicht sportieve politieke ambities

In het overzicht Tweede Kamerverkiezing: de sportieve politieke ambities van Kenniscentrum Sport & Bewegen zijn alle relevante teksten met betrekking tot sport en bewegen uit de verkiezingsprogramma’s opgenomen. 

Campagne sportsector: Sport gaat niet vanzelf

Sport gaat niet vanzelf. Politiek, kom in beweging! is de campagneslogan waarvoor een groot aantal belanghebbende partijen hebben gekozen. Deelnemers zijn de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), Platform Ondernemende Sportaanbieders, Maatschappelijke Organisaties in de Sport, Sportkracht12, Sportbedrijven Nederland en NOC*NSF. Kennispartners zijn Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen.

De overkoepelende boodschap van de sportsector is dat sporten niet meer vanzelfsprekend is voor veel Nederlanders en dat de sport zelf onder druk staat. De oproep: ‘Zet de kracht van sport in voor een sterker Nederland. Laat sport meedoen in alle beleidsterreinen: in onderwijs, gezondheidszorg, bij de inrichting van de publieke ruimte en natuurbeleid’. Iedere partner in de campagne legt vervolgens weer eigen accenten: zo pleiten de ondernemers voor ‘fiscaal vriendelijk sporten’ voor werkenden, willen de maatschappelijke organisaties zoals fondsen van ex-topsporters meer sportaanbod in kwetsbare wijken en wil de KNVB een verdubbeling van de belastingvrije vrijwilligersvergoeding.

Secretariaat:
p/a Julianastraat 52
2282 RP RIJSWIJK

info@sportraadrijswijk.nl

Banknr: NL14INGB0008973432
KvK: 73959189

Privacyverklaring
© 2023 Sportraad Rijswijk - realisatie Knijnenburg Producties