Rijswijk Sport Nieuws

#sportievesport - Record?!

4 januari 2023

In 2022 werden er door het Centrum Veilige Sport Nederland ruim 1.400 nieuwe dossiers aangemaakt. Ten opzichte van 2021 is dit een stijging van maar liefst 60%. Het Centrum is trots op dit aantal. Achter elk dossier gaat een persoonlijk verhaal en bovenal veel moed om daarmee naar buiten te treden schuil.

De enorme groei van het aantal dossiers toont eens te meer aan dat grensoverschrijdend gedrag uit de taboesfeer raakt. Mensen durven het gesprek steeds vaker te voeren en dat is een ontwikkeling die het Centrum als vanzelfsprekend toejuicht. Samen zijn we voor een veilige sport.

Zie ook artikel Aantal meldingen grensoverschrijdend gedrag in sport nam in 2022 flink toe 

#positievesport

 
Secretariaat:
p/a Julianastraat 52
2282 RP RIJSWIJK

info@sportraadrijswijk.nl

Banknr: NL14INGB0008973432
KvK: 73959189

Privacyverklaring
© 2024 Sportraad Rijswijk - realisatie Knijnenburg Producties