Rijswijk Sport Nieuws

'Sportverenigingen Dreigen Massaal om te Vallen'

31 maart 2023

Ruim 5.000 besturen vrezen voor de toekomst van hun vereniging. RVVB stelt dit op basis van gesprekken met ruim 250 verenigingsbestuurders tijdens een rondgang door 12 provincies en een digitale enquête onder meer dan 800 bestuurders.

Een overgrote groep, 50% van alle vrijwillige verenigingsbestuurders (naar schatting ongeveer 100.000) ervaart structurele overbelasting in het vrijwilligerswerk. Kerntaken zijn in het geding en de noodzakelijke verduurzaming van de accommodatie en de innovatie van sportaanbod komt men amper aan toe terwijl dit keihard nodig is deze tijd. Oneerlijke concurrentie, een te veel eisende overheid, extreem stijgende kosten, terugloop in beschikbare bestuurders en niet passende verenigingsondersteuning bezorgen verenigingsbestuurders ernstige kopzorgen. 

Het RVVB-Rapport is de Tweede Kamer aangeboden voor het sportdebat van 5 april.

Lees het hele rapport: DNL2023 Toekomstbestendigheid sportverenigingen RVVB-Onderzoek 

Reactie NOC*NSF:
'NOC*NSF herkent zich niet in de uitkomsten van een enquête, uitgevoerd door de RVVB (Register voor Verenigingsbestuurders) over de toekomstbestendigheid van sportverenigingen. De RVVB constateerde op grond van een rondvraag dat ongeveer de helft van alle  sportverenigingen ernstige zorgen zou hebben over het voortbestaan. Uit recent onderzoek van kennisinstituut Mulier blijkt dat 16 procent van de sportverenigingen ‘ernstig bezorgd’ is over de toekomst, met name door de sterk gestegen energieprijzen'.
Lees gehele reactie NOC*NSF 
 
#vitalesport 
Secretariaat:
p/a Julianastraat 52
2282 RP RIJSWIJK

info@sportraadrijswijk.nl

Banknr: NL14INGB0008973432
KvK: 73959189

Privacyverklaring
© 2024 Sportraad Rijswijk - realisatie Knijnenburg Producties