Rijswijk Sport Nieuws

Sportverenigingen Vragen de Nieuwe Regering:

13 november 2023

RONDGANG VISIE-AVONDEN
sept. 2023 - nov. 2023

 

Toekomstbeeld: Staat van sportverenigingen 2028

De Nederlandse regering erkent in 2028 de waarde van sportverenigingen in woord en daad. Bij beleidsontwikkeling in ieder domein, van zorg tot onderwijs, van economische zaken tot klimaat en energie, van milieu en wonen tot sociale zaken wordt rekening gehouden met de gevolgen voor sportverenigingen van (te voeren) beleid.
Er wordt met sportverenigingen gesproken in plaats van over sportverenigingen. Sportverenigingen worden niet meer op één hoop gegooid met bedrijven en andere organisaties, maar worden erkend als waardevolle sector met specifieke eigenschappen, mogelijkheden, beperkingen, wensen en behoeften. De Minister van Sport staat pal achter het sportverenigingsleven en strijdt actief voor de belangen van sportverenigingen binnen het kabinet en daarbuiten.
Sportverenigingen kunnen inspelen op hedendaagse uitdagingen dankzij lokale vraaggerichte ondersteuning, ruimte en tijd voor Nederlanders om vaker en meer vrijwilligerswerk te doen en lage betaalbare contributies door middel van kostenverlaging en verduurzaming.
Veiligheid en sportplezier op sportverenigingen is gegarandeerd door middel van lokale samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid en is niet meer bij enkel en alleen vrijwilligers belegd.
De ondersteuningsstructuur voor sportverenigingen is omgebogen van aanbod- naar vraaggericht werken. Sportverenigingen hebben directe zeggenschap op waarin, door wie en hoe ze ondersteund wensen te worden.
Veel Nederlanders hebben het verenigingsleven (her)ontdekt als fijne plek om te sporten en te zijn, het aantal leden is gegroeid met 1 miljoen.
Nederlanders ervaren het doen van vrijwilligerswerk binnen sportverenigingen als waardevolle en zingevende bezigheid. Iedereen, inclusief de overheid, realiseert zich dat dankzij vrijwillige inzet van mensen, nergens ter wereld, behalve in Nederland iedereen betaalbaar kan sporten.

Sportverenigingen vragen de nieuwe regering:

  1. Creëer randvoorwaarden voor Nederlanders in alle leeftijdsgroepen waardoor zij, binnen hun uitkeringsomstandigheid of arbeidsbetrekking, wekelijks waardevol vrijwilligerswerk kunnen doen voor hun sportvereniging.
  2. Onderzoek grondig wat nodig is om meer mensen vrijwilligerswerk te laten doen.
  3. Ontwikkel een sportwet waarin de maatschappelijke, sociale en culturele rol van de sportvereniging verankerd wordt, zodat sporten in verenigingsverband betaalbaar en lokaal voor iedereen mogelijk blijft.
  4. Ondersteun sportverenigingen ruimhartig en zonder tijdrovende en bureaucratische belasting van vrijwilligers bij uitvoering en financiering van verduurzaming.
  5. Gooi het verenigingsleven niet op één hoop met bedrijven en andere sectoren, heb in alle beleidsontwikkeling oog en respect voor de dynamiek en kwetsbaarheid van een vrijwilligersorganisatie.
  6. Verenigingen draaien vooral op inzet van onbetaalbare vrijwilligersuren en minder op contributie. Houd daarom sporten in verenigingsverband betaalbaar, zorg dat prijzen van contributies kunnen dalen komende jaren. Maak sporten gratis voor iedereen in Nederland tot 21 jaar.
  7. Maak duidelijker inzichtelijk hoe verenigingen steun kunnen krijgen en breng de diverse steunpakketten met inspraak van sportverenigingen samen in lokaal aangestuurde fondsen die landelijk voor gelijk beleid zorgen. Zodat gemeentelijke willekeur verdwijnt.
  8. Voer een (Postbus 51) campagne over de waarde van het verenigingsleven en het doen van vrijwilligerswerk.
  9. Stop, of beperk, zoveel als mogelijk belastende en tijdrovende wet- en regelgeving, subsidie- en vergunningsbeleid voor vrijwilligers en hun sportverenigingen.
  10. Sportverenigingen volbrengen al een belangrijke maatschappelijke taak, ze organiseren sport en ze verbinden zo miljoenen mensen. Investeer daarom veel meer in de basis en hoofdtaak van sportverenigingen. Stop of beperk zoveel als mogelijk programma’s en subsidiebeleid gericht op maatschappelijke opgaven die voor extra belasting zorgen op sportverenigingen en hun vrijwilligers.
 
Uit: Visiedocument Nederlandse sportverenigingen
Dit visiedocument is samengesteld op basis van 10 visie-avonden en individuele gesprekken in september, oktober en november 2023 met meer dan 300 verenigingen door heel Nederland
Visie document sportverenigingen RVVB-BAV 
Secretariaat:
p/a Julianastraat 52
2282 RP RIJSWIJK

info@sportraadrijswijk.nl

Banknr: NL14INGB0008973432
KvK: 73959189

Privacyverklaring
© 2023 Sportraad Rijswijk - realisatie Knijnenburg Producties