Rijswijk Sport Nieuws

Strandwalfestival en Sportclubs Rijswijk

12 mei 2023

Op zaterdag 9 september is de StrandWal-markt.
Wil jij jouw sportclub zichtbaar hebben tijdens de StrandWal-markt? Wil je dit wel, maar heb je beperkte middelen en vrijwilligers? Doe dan mee aan ons 'Sport en Beweegplein' de centrale ontmoetingsplek van en voor sportend en bewegend Rijswijk tijdens het StrandWalFestival. Voor jouw sportclub minimale inspanning met grote zichtbaarheid.
-----
De StrandWal-markt is de gelegenheid waar het Rijswijkse verenigings- en bedrijfsleven zich presenteren aan het Rijswijkse publiek. Ook de sportclubs (verenigingen en intitatieven) kunnen zich hier presenteren. 
 
De Sportraad Rijswijk biedt alle sportclubs de mogelijkheid zich aan te sluiten bij het 'Sport- en Beweegplein' tijdens de StrandWal-markt. De ontmoetingsplek van en voor sportend en bewegend Rijswijk. Een plek op de markt waar sport en bewegen in Rijswijk samen komt, zich op een centrale plek presenteert en er veel sport en beweeg vertier is.
 
Waarom bieden we deze mogelijkheid?
Ook jouw sportclub mag dit jaar natuurlijk niet ontbreken. In de snelgroeiende gemeente Rijswijk is het juist voor sportclubs waardevol te laten zien wie je bent, wat je doet en dat je er bent in Rijswijk. Echter we realiseren ons ook dat zelfstandig een stand inrichten en bemensen een grote wissel vraagt van de beperkte middelen en vrijwilligers van sportclubs. Dat kan beter, leuker en slimmer. Alle sportmogelijkheden op één plek tijdens de SWF-markt op het 'Sport- en Beweegplein'.
 
Het Sport- en Beweegplein
De Sportraad Rijswijk, samen met de Sportief Beweeg Groep, bieden jouw sportclub de gelegenheid je te presenteren op het 'sport- en beweegplein'. Dit is een aantrekkelijke en laagdrempelige ontmoetingsplek vol dynamiek. Je hoeft als sportclub alleen materiaal aan te leveren. Het is aan jouw sportclub of je hierbij ook vrijwilligers levert. Zo niet, helemaal prima dan zal het materiaal voor zich spreken.
Er is gelegenheid een sportclinic te geven, georganiseerd door jouw sportclub. Materiaal, begeleiding, uitvoering en veiligheid is op conto van de sportclub.
 
Wat zijn de voordelen voor jouw sportclub:
  1. Je maakt deel uit van het totale sport en beweeg aanbod in Rijswijk;
  2. Je maakt deel uit van een dynamische plek op de markt met grote aantrekkingskracht;
  3. Je hoeft niet het materiaal te hebben een hele kraam te vullen;
  4. Je hoeft niet de vrijwilligers te hebben de kraam de hele dag te bemensen;
  5. Communicatie, organisatie en planning door Sportraad en SBG;
  6. Je hebt het al zo druk... laten we elkaar hierin helpen.
Uiteraard staat het iedereen vrij zich aan te sluiten bij het 'Sport- en Beweegplein' en/of een eigen kraampje te organiseren tijdens de StrandWal-markt.
 
Hoe nu verder?
Op dit moment leggen we ons idee bij je in de week. Het geeft je een beeld waar je aan mee kunt doen met minimale inspanning en maximale aanwezigheid. In een volgende Sportraad Nieuwsbrief zullen we ons plan, verder uitgewerkt met je delen. Dan gaan we je ook vragen of je wel/niet mee wilt doen en geven we aan wat we van elkaar kunnen en moeten verwachten. Het vraagt waarschijnlijk één voorbereidend overleg met alle deelnemende sportclubs.
 
Vragen/ideeën? ivo@sportraadrijswijk.nl
Secretariaat:
p/a Julianastraat 52
2282 RP RIJSWIJK

info@sportraadrijswijk.nl

Banknr: NL14INGB0008973432
KvK: 73959189

Privacyverklaring
© 2024 Sportraad Rijswijk - realisatie Knijnenburg Producties