Rijswijk Sport Nieuws

Tweedeling Sportdeelname Na Corona

16 mei 2023

Een grote groep mensen is na beëindiging van de corona-maatregelen niet teruggekeerd in de sport. Het gaat met name om mensen met een lagere of middelbare opleiding en jongeren tussen de 13 en 18 jaar. Hoger opgeleiden, kinderen in de basisschoolleeftijd en 65-plussers keerden relatief sneller terug in de sport. Er is in deze groepen een duidelijk zichtbaar herstelvermogen. Dat blijkt uit representatief onderzoek door Kantar Public, in opdracht van NOC*NSF, over heel 2022.

In totaal sporten 700.000 mensen niet langer wekelijks, terwijl ze dat voorheen wel deden. Het rapport Zo sport Nederland 2022, geeft duidelijk inzicht in de veranderingen die de coronaperiode teweeg heeft gebracht in ons sport- en sportief bewegingsgedrag. Positief is dat we massaal terugkeerden naar de sportclubs, sportscholen en zwembaden nadat de sport weer 'open' kon. Er is echter wel een groot verschil in herstel tussen verschillende groepen, zowel wat betreft leeftijd als opleidingsniveau.

Lees het hele rapport: DNL2022 Zo sport Nederland NOCNSF-Onderzoek 

Secretariaat:
p/a Julianastraat 52
2282 RP RIJSWIJK

info@sportraadrijswijk.nl

Banknr: NL14INGB0008973432
KvK: 73959189

Privacyverklaring
© 2023 Sportraad Rijswijk - realisatie Knijnenburg Producties