Rijswijk Sport Nieuws

Sportcafé Rijswijk | 19 april | Kopzorgen

21 april 2023

Woensdag was het tweede Sportcafé Rijswijk. Aanwezig waren vertegenwoordigers van sportclubs uit Rijswijk. Zij bespraken de kopzorgen die zij hebben.

Landelijk gezien (onderzoek RVVB) is de helft van de willigers in sportclubs overbelast. Hun kopzorgen zijn: oneerlijke concurrentie, veel eisende overheid, financiën, gebrek aan vrijwilligers, teruglopend ledental, accommodatie, bureaucratie en niet passende verenigingsondersteuning. Een hoeveelheid aan pijnpunten; wat zijn de grootste kopzorgen in Rijswijk?

Aan de hand van een interactieve sessie werden de grootste kopzorgen blootgelegd: ‘vrijwilligers bestuur/kader’ en ‘financiën uitgaven’.

Hierover gingen de sportclubs met elkaar in gesprek. Eerst werd ieders kopzorg benoemd. Waarna collega's konden ervaren wat ze daarin gemeenschappelijk hebben. Zou er wellicht ook een gezamenlijke oplossing zijn en wie zou die hulp kunnen bieden? Daar ging het de rest van de avond over.

 

Wethouder Bentvelzen en de aanwezige raadsleden werden gevraagd te luisteren naar de sportclubs; door te luisteren naar wat sportclubs bezighoudt, worden ze geinpireerd het goede te doen.

De netwerkborrel was de gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan, hulp te vragen en te bieden. Er werden gegevens uitgewisseld zodat de sportclubs ook na het sportcafé nog goed in contact kunnen blijven met elkaar. 

Sportcafe Kopzorgen

Door te klikken op bovenstaande button ontvang je de presentatie met resultaten van het sportcafe-kopzorgen. Deze staan ook de webpagina documenten en komen in de eerstvolgende Sportraad Nieuwsbrief. De Sportraad heeft aangegeven de kopzorgen van de sportclubs mee te nemen naar volgende themabijeenkomsten en het Sportakkoord II (Rijswijk).

We kunnen terugzien op een waardevolle avond waarin, volgens de aanwezigen, de verwachtingen waren overtroffen. Een volgend sportcafe staat gepland in juni. Alle sportclubs ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Sportcafe Rijswijk 19 april in de media:
RijswijkTV: Rijswijkse sportverenigingen steken koppen bij elkaar (+video) 
InRijswijk: Rijswijkse sportclubs bespreken kopzorgen 
GrootRijswijk: Kopzorgen bij Rijswijkse Sportclubs 
Rodi: Te veel leden van Rijswijkse sportclubs zien zichzelf als consument 
Secretariaat:
p/a Julianastraat 52
2282 RP RIJSWIJK

info@sportraadrijswijk.nl

Banknr: NL14INGB0008973432
KvK: 73959189

Privacyverklaring
© 2024 Sportraad Rijswijk - realisatie Knijnenburg Producties